Ընտրությամբ գործունեություն (ՏՏ)

Որոնում և խնդիրների հեռացում

Որոնման և խնդիրների լուծման իրականացման համար անհրաժեշտ է համակարգիչների և ուրիշ բաղադրիչների հետ կապված խնդիրները լուծելու համար կազմակերպված և մտածված մոտեցում: Երբեմն խնդիրներն ի հայտ են գալիս պրոֆիլակտիկ սպասարկման ընթացքում: Մնացած դեպքերում պատվիրատուն կարող է դիմել ձեզ իր խնդրի համար: Որոնմանը և խնդիրների լուծմանը տրամաբանական մոտեցումը թույլ է տալիս առանզնացնել փոփոխական գործոնները և գտնել խնդիրների պատճառները համակարգված հերթականությամբ:
Որոնման և խնդիրների լուծման հմտությունները կատարելագործվում են ժամանակի հետ: Ամեն լուծված խնդրի հետ դուք ձեռք եք բերում նոր փորձ և լավացնում ձեր հմտությունները: Դուք իմանում եք, թե ինչպես և որտեղ է պետք միացնել կամ բաց թողնել քայլերը խնդրի արագ լուծման համար: Որոնման և խնդիրների լուծման ընթացքը խորհուրդների հավաքածու է, որը փոփոխվում է համապատասխան իրավիճակին:
Այս բաժնում ներկայացված է խնդիրների լուծմանը մոտեցումը, որը օգտագործվում է ինչպես սարքավորումների համար, այնպես էլ՝ ծրագրային ապահովման:
Նշում. Պատվիրոտու տերմինը, այն իմաստով, որ օգտագործված է այս թեմայում, նշանակում է օգտվող, ում անհրաժեշտ է համակարգիչների հետ աշխատելու տեխնիկական օգնություն:
Որոնումը և խնդիրների հեռացումը սկսելուց առաջ, համակարգչի տվյալները պահպանելու համար, միշտ շատ զգույշ եղեք: Որոշ միջամտությունները, ինչպիսիք են կոշտ սկավառակի փոխարինումը, կամ օպերատիվ համակարգի վերատեղադրումը, կարող են բերել համակարգչի տվյալների կորուստի: Վերանորոգման ընթացքում արեք ամեն հնարավոր բան տվյալների կորուստը կանխելու համար:
Ուշադրություն. Որոնումը և խնդիրների հեռացումը սկսելուց առաջ միշտ կրկնօրինակեք համակարգչի տվյալները: Յուրաքանչյուր աշխատանք սկսելուց առաջ պատվիրատուի համակարգչում անհրաժեշտ է պահպանել տվյալները: Ձեր գործողությունների արդյունքում պատվիրատուի տվյալների կորուստի դեպքում պատասխանատվությունը կարող է լինել ձեր կամ ձեր գործակալության վրա:


Իմ համակարգչի պարամետրերը
Total Information
Model HP Pavilion x360 m3 Convertible
System ID 81A7
Product ID W2l17UA#ABA
Born on Date 07/05/2016
Processor Type Intel (R) Core (TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
Current processor speed 2200 MHz
Memory Size 6144 MB RAM
BIOS Date 04/15/2016
BIOS Revision F.o4
Serial Number 8CG61516SW
Keyboard Controller Revision 52.22
Operating System Image 16WW2BNT601#SABA#DABA


Memory Information
DIMM: Device Locator Bottom - Slot 1 (left)
    Manufacturer Samsung
    Serial Number 15471415
    Part Number M471A5644EB0-CPB
    Memory Size 2048 MB
    Maximum Memory Speed 2133 MHz
    Memory Clock Speed 2133 MHz
    Memory Type DDR4
    Type Detail Synchronous


DIMM: Device Locator Bottom - Slot 2 (right)
    Manufacturer Micron
    Serial Number 17142111
    Part Number 8ATF51264HZ-2G1A2
    Memory Size 4096 MB
    Maximum Memory Speed 2133 MHz
    Memory Clock Speed 2133 MHz
    Memory Type DDR4
    Type Detail Synchronous


Hard Drive Information
HDD 1: Type ATA
    Model WDC WD5000LPCX-60VHAT0
    Firmware Version 01.01A01
    Serial Number WD-WXE1A161067P
    Capacity 500 GB
    LBA48 Supported
    SMART Enabled
    Sector Type 4k/512e


Battery Information
Battery 1:  Location Primary
Device Name BI03041XL
Manufacturer 313-54-41
Serial Number 41975 2/27/2016
Capacity 41753 mW.Hour
Voltage 11550 mV
Chemistry LION


Подключение питания к внутренним приводам и вентиляторам в корпусе
Традиционно для питания жестких дисков и приводов оптических дисков использовались 4-контактные разъемы питания Molex. Теперь для подключения питания к таким приводам обычно применяются 15-контактные разъемы SATA, как показано на рисунке 1.
Для удобства использования некоторые приводы оснащаются как 15-контактным разъемом SATA, так и 4-контактным разъемом Molex. На таких приводах следует использовать только один разъем питания, никогда не используются оба разъема. На многих устаревших блоках питания могут отсутствовать разъемы SATA. Для подключения питания к таким дискам применяется переходник Molex–SATA, как показано на рисунке 2.
Ниже представлен порядок подключения кабеля SATA к диску.
Шаг 1. Совместите 15-контактный разъем питания с портом на диске.
Шаг 2. Аккуратно надавите на разъем, чтобы он полностью встал на место (см. рис. 3).
Совет по установке. При подключении кабелей SATA соблюдайте особую осторожность. Если попытаться вставить их с усилием под углом, можно отломить разъем на диске.

Էլեկտրականության միացումը ներքին DVD սկավառակակիրներին և պատյանի օդափոխիչներին

Սովորաբար կոշտ սկավառակների սնուցման և DVD սկավառակակիրների համար օգտագործվում էին 4 կոնտակտանոց Molex սնուցման բնիկները: Հիմա DVD սկավառակակիրներին էլեկտրականություն միացնելու համար սովորաբար օգտագործվում են 15 կոնտակտանոց SATA բնիկները, ինչպես ցույց է տրված նկար 1-ում:

Որոշ DVD սկավառակակիրներ օգտագործման հարմարության համար հագեցած են ինչպես 15 կոնտակտանոց SATA բնիկներով, այդպես էլ 4 կոնտակտանոց Molex բնիկներով: Այդպիսի DVD սկավառակակիրների վրա ցանկալի է օգտագործվել միայն սնուցման մեկ բնիկը, երբեք 2 բնիկները միասին չեն օգտագործվում: Ավելի հին սնուցման բնիկների մեծամասնության վրա կարող են բացակայել SATA բնիկները: Այդպիսի դիսկերին էլեկտրականություն միացնելու համար օգտագործվում է Molex-SATA ադապտերը, ինչպես ցույց է տրված նկար 2-ում:

Ներքևում ներկայացված է SATA մալուխը դիսկին միացնելու քայլերի հերթականությունը:
Քայլ 1: Հավասարեցրեք 15 կոնտակտանոց սնուցման բնիկը դիսկի վրայի խցիկի հետ:
Քայլ 2: Զգուշորեն սեղմեք բնիկի վրա, որպեսզի այն լիովին մտնի իր տեղը: (տես նկար 3)
Խորհուրդ տեղադրելու համար: SATA մալուխների միացման ժամանակ շատ զգույշ եղեք: Եթե փորձեք ուժով անկյունում տեղադրել դրանք, կարող եք կոտրել դիսկի բնիկը:


Для работы других периферийных устройств (например, для вентиляторов в корпусе) также требуется питание. На большинстве материнских плат для этого предусмотрены 3- или 4-контактные разъемы. Ниже представлен основной порядок подключения питания вентиляторов в корпусе.
Шаг 1. Совместите 3- или 4-контактный разъем питания вентилятора с портом на материнской плате.
Шаг 2. Аккуратно надавите на разъем, чтобы он полностью встал на место (см. рис. 4).
Подключите остальные кабели корпуса в соответствующие разъемы, руководствуясь инструкциями к материнской плате и корпусу.
Совет по установке. 3-контактные разъемы питания вентилятора можно подключать к 4-контактным портам. Разъем и гнездо спроектированы таким образом, что их можно соединить, даже если один контакт останется незадействованным.
Մյուս ծայրամասային սարքերի աշխատանքի համար նույնպես էլեկտրականություն է անհրաժեշտ: Մայրական սալիկների մեծամասնության վրա դրա համար նախատեսված են 3, կամ 4 կոնտակտանոց բնիկներ:
Ներքևում ներկայացված է օդափոխչին էլեկտրականություն միացնելու քայլերի հերթականությունը:
Քայլ 1: Համապատասխանեցրեք օդափոխչի 3 կամ 4 կոնտակտանոց բնիկը մայրական սալիկի վրայի խցիկի հետ:
Քայլ 2: Զգուշորեն սեղմեք բնիկի վրա, որպեսզի այն լիովին մտնի իր տեղը: (տես նկար 4)

Միացրեք պատյանի մնացած մալուխները համապատասխան բնիկներին, ղեկավարվելով մայրական սալիկի և պատյանի հետ տրված ձեռնարկներով:
Խորհուրդ տեղադրելու համար: Օդափոխչի սնուցման 3 կոնտակտանոց բնիկները կարելի է միացնել 4 կոնտակտանոց խցիկներին: Բնիկը և խցիկը նախագծված են այնպես, որ դրանք կարելի է միացնել, նույնիսկ եթե մեկ կոնտակտը մնում է չօգտագործված:


Установка привода оптических дисков


Оптические приводы устанавливаются в 5,25-дюймовые отсеки (шириной 13,34 см), к которым есть доступ с передней панели корпуса. Такие отсеки обеспечивают доступ к носителям данных без открытия корпуса.
Ниже представлен порядок установки оптического привода.
Шаг 1. Разместите привод оптических дисков так, чтобы он был на одном уровне с проемом 5,25-дюймового отсека на лицевой стороне корпуса, как показано на рисунке.
Шаг 2. Вставьте привод оптических дисков в отсек таким образом, чтобы отверстия для винтов в приводе совпадали с отверстиями в корпусе.
Шаг 3. Зафиксируйте привод оптических дисков в корпусе, используя подходящие винты.
Совет по установке. Сначала закрутите винты от руки, прежде чем затягивать их отверткой. Это позволит более плотно затянуть два последних винта.


DVD ՍԿԱՎԱՌԱԿԱԿՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
DVD սկավառակակիրները դրվում են 13,34 սանտիմետրանոց խցիկների մեջ, որոնք ելք ունեն դեպի պատյանի դիմացի կողմը: Այդպիսի խցիկները հնարավորություն են տալիս սկավառակները տեղադրել առանց պատյանը բացելու:
Ներքևում ներկայացված է DVD սկավառակակիրի տեղադրման քայլերի հերթականությունը:
Քայլ 1: DVD սկավառակակիրը տեղադրեք այնպես, որ այն լինի պատյանի դիմացի կողմի վրա 13,34 սանտիմետրանոց խցիկի հետ նույն մակարդակի վրա, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
Քայլ 2: DVD սկավառակակիրը տեղադրեք այն ձևով, որ պտուտակների անցքերը համընկնեն պատյանի անցքերի հետ:
Քայլ 3: DVD սկավառակակիրն ամրացրեք պատյանում, օգտագործելով համապատասխան պտուտակները:

Խորհուրդ տեղադրելու համար: Սկզբում, պտուտակահանով ամրացնելուց առաջ, ձեռքով պտտեք պտուտակները: Դա կօգնի վերջին երկու պտուտակներն ավելի պինդ ամրացնել:

No comments:

Post a Comment