10 October 2016

Перевод статьи.

Перевод статьи.

Սպանեց, սպանե՜ց սիրուն հայացքովՈւ չկա, չկա՜ ավելի բարի հոգի: Իմ հոգին մթնել էր... ներկեց սպիտակ...:
Միշտ մտքերս զբաղված են եղել տարբեր սիրունություններով: Վերջերս մի միտք մտապահեցի՝ երբ լույս է, մթությունը կորում է, բայց նույն կերպ մթությունը չի կարող լինել, քանզի եթե լույս է, նույնիսկ չնչին չափով մթությունը տեղ չունի: Ինչու՞ հիշեցի այս միտքը: Որովհետև հիշեցի քեզԴու նման ես մոմի, որն ինձ լուսավորում է: Քեզ հետ ես հանգիստ եմ ու խաղաղԴու իմ Լույսն ես…:
Ու չկա, չկա՜ նման աշխարհ, որտեղ ես խաղաղ եմ այնպես, ինչպես քեզ հետՀերիք է ձեռքդ դնես գլխիս, շոյե՜ս ու վերջ` աշխարհն լավն է, բարի է, իմն է: Պահեր են գալիս, երբ առանց նրա, մթությունը հարձակվում է ինձ վրաՈւ գիտեմ, որ նոր լույս փնտրելով չէ, որ մթությունից կփրկվեմ: Այնուամենայնիվ էլ չեմ վախենում, ձևը գտել եմ: Միայն քո մասին մտածելը լույս է ստեղծում:

Перевод


Убил, убил красивым взглядом... И нет, нет более доброй души. Моя душа поблекла... окрасилась в белый. Мои мысли всегда были заняты всякой красотой. В последнее время запомнила одну мысль: когда светло, темнота пропадает, но темнота не может быть, потому что когда светло, нет даже ни малейшего места для темноты. Почему я вспомнила эту мысль? Потому что вспомнила тебя. Ты похож на свечу, которая освещает меня. С тобой я спокойна... Ты мой свет... И нету, нету такого мира, где я спокойна, как с тобой. Ты ставишь руку на мою голову, гладишь меня и всё ; мир хороший, добрый, мой. Бывают такие моменты, когда без тебя темнота нападает на меня. И я знаю, что не спасусь, найдя новый свет. Вообще не боюсь, я нашла выход. Только мысль о тебе создаёт свет.

No comments:

Post a Comment