Ճամփորդություններ

Educational trip to Vayots DzorThough our last trip was 6 months ago, our group was still there for another trip. This time we decided to go to Vayots Dzor province. The trip started on March 28, we went straight to Jermuk. We were staying at the hotel “Evmari” and, to be honest,I really liked it. So we dropped our suitcases in hotel rooms, and decided to go for a little walk in the city. The weather wasn’t cold, but it was snowing. There were lots of massive snow bunches in Jermuk, so while walking and exploring the city, we had a snowball fight. After our walk we just came back to hotel, had supper together, and as that day was our friend Hayk's birthday, we started celebrating, eating cake, playing games, and just relaxing.
Preparations for an educational trip
(Vayots Dzor)
It’s been 6 months since our last trip. We spent a great time in Karabakh, and still can’t forget our adventures. But its time to start a new story. This time we decided to go to Vayots Dzor Province. I don’t know if anyone from our group has been there, but if so, this is a great opportunity to go there, see new paces, learn new things or remember what you’ve forgot. As a tradition, I’m going to tell about one of our destinations, this time it’s Noravank.

Noravank is a 13th-century Armenian monastery, located 122 km from Yerevan in a narrow gorge made by the Amaghu River, near the town of Yeghegnadzor, Armenia. The gorge is known for its tall, sheer, brick-red cliffs, directly across from the monastery.Educational trip to Artsakh
27.10.18 - 31.10.18

The trip we had planned a month ago started on October 27th. It was a very interesting adventure and experience for us, and I'm going to tell about it in details.
Day 1: Our first stop was at the Hayravank  Monastery located on the shores of Lake Sevan. We were impressed by the stunning view of that place. We walked around, had breakfast and continued our trip. Next, we stopped in the Dadivanq Monastery, and after that - the village Vanq, and went to their school. We walked around the school, made new friends, and invited them to our school. Then we went to the  monastery og Gandzasar. It was very big and beautiful, and the view was unforgettable. Our next stop was the statue of a big lion carved in the mountain. We took some photos and went to village Her-Her where the house of Gevorg’s grandparents is. We had supper, played some games, and fell asleep.Preparations for an educational trip
(Artsakh)


As you know our trip to Syunik’ province was very successful. When we arrived home, we had already planned our next trip. This time we’re going to Artsakh. Only few of us have been there, we all are going to learn many interesting things about Artsakh. As some kind of tradition each of us is supposed to find and learn some information about one of the many places we’ve planned to go.
This time I’m going to tell about Dadivank. It is located in the northwestern part of Martakert district of the Nagorno Karabakh Republic, on the territory of Artsakh's historical province of Upper Khachen. According to the legend, the monastery was founded at the end of the 1st century AD and named after one of apostle Judes disciples, St. Dadi, who martyred preaching Christianity in the Eastern Territory of Armenia.
Educational trip to Syunik’
21.09.18 - 23.09.18


21th of September is the Independence Day of Armenia. It has become a    tradition in our school to celebrate it in the highlands, climbing up the mountains. So, I’m going to write about our trip in details.
This year we chose the mountain Ishkhanac. The big part of our group didn’t climb it, but some students with our history teacher Mr Vardan did. It was really hard, cause the height of the mountain is 3200m. We were back in an hour and were waiting for others to return. Some students got lost somewhere, and others were looking for them. So, after 4 hours, when it started to rain, we found everyone and continued our trip. We went to the store in Goris, bought some food, and went to Mr Vardan’s house in the village Kornidzor. We had supper, played some games and went to sleep.Preparations for an educational trip
(Syunik')

For me educational trip is the most interesting and useful way to learn something. We learn many things about our country, go to historical places, and much more. We also spend  a great time, make new friends and get really close to each other.
This time we have decided to go to Goris, Khndzoresk, Tatev monastery, and many more interesting places. Also we’re going to climb a mountain and watch a waterfall. Our schedule is really full.
First, we need to prepare for our trip, like we do before all our trips. For example, search some facts about one of the places we’re going to. I have  decided to find some information about the village Khndzoresk, which is located in the province of Syunik, near the city of Goris. New Khndzoresk was built in 1950s. Old Khndzoresk was the largest village of Eastern Armenia. At the end of the 19th century it had a population of 4200 people, while at the beginning of the 20th century it made up 8300.

CONTINUE READINGՃամփորդություն դեպի Կալավան
09.09.17
Սեպտեմբերի 9-ին մենք ավագ դպրոցի սովորողների մի խմբով ուղևորվեցինք Կալավան: Ճանապարհը շատ հետաքրքիր էր: Առաջին կանգառը Սևանա լիճն էր: Նախաճաշեցինք, շրջեցինք ափով և շարունակեցինք ճանապարհը: Կալավանի ճանապարհը շատ բարդ էր, մենք մի պահ կանգ առանք, որովհետև չէինք կարողանում բարձրանալ այդ թեք ճանապարհով: Հենց այդտեղ կար ընդամենը մեկ տուն, որտեղ ապրում էր Երջանիկ անունով տատիկը, ով մեզ հաճույքով հյուրընկալեց:
Ուղևորություն դեպի Էջմիածին
02.03.16

Այսօր մենք ընկ. Նունեի հետ գնացել էինք Էջմիածին: Մեր խմբի երեխաներից մի քանիսը մասնակցում էին Գրաբարի օլիմպիադային, և մենք ուղեկցում էինք նրանց: Մինչ նրանք լուծում էին օլիմպիադայի առաջադրանքները, մենք որոշեցինք մի քիչ շրջել Էջմիածնով:
Սկզբում մենք զբոսնեցինք Մայր տաճարի շրջակայքով, այնուհետև այցելեցինք Սբ. Գայանե եկեղեցին: Այն մեզ շատ դուր եկավ: Եկեղեցում մենք հանդիպեցինք այնտեղի Սարկավագին զրուցեցինք նրա հետ, ինչից հետո եկեղեցու քահանան օրհնեց մեզ, և մենք շարունակեցինք մեր ճամփորդությունը:
Ուղևորություն դեպի Գառնի և Գեղարդ
24.03.16

Այսօր մենք ուսուցիչների հետ ուղևորվել էինք դեպի Գառնի և Գեղարդ: Եղանակն այնքան էլ լավը չէր, իսկ տրամադրությունը՝ հիանալի:
Սկզբում կանգնեցինք Չարենցի կամարի մոտ և որոշեցինք մի քանի բանաստեղծություն կարդալ: Հիացանք տեսարանով, մի քիչ նկարվեցինք, ինչից հետո նստեցինք ավտոբուսը և շարժվեցինք առաջ:
Մեր երկրորդ կանգառը Գեղարդն էր: Շրջեցինք Գեղարդով, ուսումնասիրեցինք եկեղեցին և նրա շրջակայքը, բարձրացանք սարը, մոմ վառեցինք և որոշեցինք ճաշակել Գեղարդի համեղ գաթաները: Մի լավ ճաշելուց հետո մենք շարունակեցինք մեր ճամփորդությունը:
Наше путешествие в Гарни и Гегард
24.03.16

Сегодня у нас состоялось маленькое, но интересное путешествие в Гарни и Гехард. К сожалению погода была плохой, чего нельзя сказать о нашем настроении.
Во первых мы остановились у арки Чаренца и прочли несколько егօ стихотворений. Потом сфотографировались, полюбовались видом и продолжили нашу поездку.
Нашей второй остановкой стал Гехард. Мы зажгли несколько свеч, прогулялись по Гехарду, взօбрались на гору и решили попробовать на вкус знаменитую "гату" Гехарда. После лёгкого обеда мы сели на автобус и отправились дальше.
Our journey to Garni and Geghard
24.03.16

Today we went to Garni and Geghard with our teachers. The weather was not good, but we’re feeling exellent.
First, we stopped at the Charents Arch and decided to read a few poems. We marveled at the scene, took some pictures, and then got on a bus and went on.


No comments:

Post a Comment