18 February 2016

«ԱՆԿԵՂԾ ՉԵՆՔ» հոդվածի վերլուծություն

«ԱՆԿԵՂԾ  ՉԵՆՔ»
 ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Թումանյանին որպես հասարակական գործիչ մտահոգում է մի հարց. մարդկանց անկեղծությունը: Նա գրում է որ երբեք այդքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքը, քան իր ժամանակներում: Ես լիովին համաձայն եմ նրա հետ, նույնպես կարծում եմ, որ դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա և շատ տգեղ է կյանքում, քանի որ կեղծավոր մարդկանց հետ երբեմն նույնիսկ շփվելն է տհաճ:
Կարծում եմ ոչ մի փոփոխություն չկա, մեր օրերում նույն իրավիճակն է: Անկեղծ մարդիկ շատ քիչ են աշխարհում: Ինչպես գրում է Թումանյանը՝ կեղծավոր մարդիկ ոչինչ չեն սիրում, այլ ցույց են տալիս, թե սիրում են:

Կարծում եմ անկեղծ չլինելը մեծ վնաս է հասցնում հասարակությանը: Եթե դու անկեղծ չես, մարդիկ ուշ թե շուտ դադարում են քեզ վստահել, իսկ կորցրած վստահությունը հետ չես բերի: 

No comments:

Post a Comment