30 March 2016

«ՆՊԱՏԱԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ» Ա հատվածի վերլուծություն

«ՆՊԱՏԱԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ»
Ա ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

     
Այս հատվածում Աղայանը գրում է մարդու դաստիարակության մասին: Նա գրում է, որ կատարյալ է համարվում այն մարդը, ով զարգաած է երեք կողմերից. մարմին, հոգի և միտք:
Ես համաձայն չեմ նրա հետ, կարծում եմ, որ պարտադիր չէ բոլոր մարդիկ կատարյալ լինեն: Օրինակ, եթե մարդու որևէ կողմը զարգացած չէ, չի նշանակում որ նա չի կարող ոչնչի հասնել:

          Ես ամենաշատը կարևորում եմ մարդու խելքը: Մարդը կարող է զարգացած չլինել մարմնով և հոգով, սակայն իր խելքով նա շատ բանի կարող է հասնել:

No comments:

Post a Comment